Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

XXX Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu 29 grudnia 2020 r.

w remizie OSP w Iwoniczu

o d b ę d z i e   s i ę

XXX Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie sesji o godz. 10.00.

 Główne tematy Sesji:

  1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
  • wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2020;
  • niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Iwonicz-Zdrój lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł;
  • niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art.10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;
  • oddania w najem lokalu użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Lubatowej na okres 5 lat;
  • udzielenia dopłaty dla jednej taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój;
  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2021 rok;
  • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2021 rok.
  1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

Ze względu na ogłoszony stan epidemii proszę zainteresowanych mieszkańców o pozostanie w domach i śledzenie obrad sesji on-line.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rajmund Boczar