XXIX Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu

30 listopada 2020 r.

w remizie OSP w Iwoniczu

o d b ę d z i e   s i ę

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie sesji o godz. 10.00.

 

Główne tematy Sesji:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
 • przyjęcia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego,
 • udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
  w Iwoniczu-Zdroju na rok 2021,
 • wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Iwoniczu-Zdroju stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój,
 • uchwalenia Programu współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok,
 • uchylenia uchwały własnej Nr XXVI/161/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
 • zmian w uchwale budżetowej na rok 2020,
 • zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
 1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 

Ze względu na ogłoszony stan epidemii proszę zainteresowanych mieszkańców o pozostanie w domach i śledzenie obrad sesji on-line.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Rajmund Boczar 

Powiększ litery
Zmień kontrast