XXVI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu 6 sierpnia 2020 r.

w remizie OSP w Iwoniczu o d b ę d z i e   s i ę

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie sesji o godz. 10.00.

 

Główne tematy Sesji:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój;
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości;
 • wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości;
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój;
 • wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój na okres 10 lat;
 • zmian w uchwale budżetowej na rok 2020;
  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2020-2030;
 • pozostawienia petycji wniesionej przez grupę podmiotów bez rozpatrzenia.
 1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

Ze względu na ogłoszony stan epidemii proszę zainteresowanych mieszkańców o pozostanie w domach i śledzenie obrad sesji on-line.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rajmund Boczar 

Powiększ litery
Zmień kontrast