Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

XXV Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu

26 czerwca 2020 r.

w remizie OSP w Iwoniczu

o d b ę d z i e   s i ę

XXV Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie sesji o godz. 9.00.

 

Główne tematy Sesji:

  1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
  • wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości;
  • wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości;
  • wyrażenie zgody na wydzierżawienie na okres trzech lat części nieruchomości gruntowej w Iwoniczu-Zdroju;
  • udzielenia Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój wotum zaufania;
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2019 rok;
  • udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2019;
  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
  1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 

Ze względu na ogłoszony stan epidemii proszę zainteresowanych mieszkańców o pozostanie w domach i śledzenie obrad sesji on-line.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                        Rajmund Boczar