Informacja o planowanej w terminie 28 maja – 6 czerwca 2020r. wiosennej akcji szczepienia lisów dziko żyjących