Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu

30 marca 2020 r.

w remizie OSP w Iwoniczu

o d b ę d z i e   s i ę

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 9.00.

 

Główne tematy Sesji:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
 • zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
 • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,
 • oddania w najem lokalu użytkowego w budynku Domu Zdrojowego w Iwoniczu-Zdroju na okres 10 lat,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
 • oddania w najem lokalu użytkowego w budynku Domu Zdrojowego w Iwoniczu-Zdroju na okres 3 lat,
 • wyznaczenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,
 • wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój,
 • ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków
  do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój,
 • zmian w uchwale budżetowej na rok 2020,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2020–2030.
 1. Bieżące sprawy Gminy, wolne wnioski.

Ze względu na ogłoszony stan epidemii proszę zainteresowanych mieszkańców o pozostanie w domach i śledzenie obrad sesji on-line.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  Rajmund Boczar