Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

XXI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu 23 stycznia 2020 r.

w remizie OSP w Iwoniczu

o d b ę d z i e   s i ę

XXI Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 9.00.

 

Główne tematy Sesji:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
 • wyznaczenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w miejscowości Iwonicz,
 • ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,
 • wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 4 do Porozumienia międzygminnego
  Nr GL.033.1.3.2017.L zawartego w dniu 27 stycznia 2017 roku w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie,
 • powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadań zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • uchwały budżetowej na rok 2020:
 • przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Iwonicz-Zdrój na rok 2020,
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • odczytanie opinii stałych komisji Rady,
 • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata
  2020-2030.
 1. Bieżące sprawy Gminy, wolne wnioski.

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Rajmund Boczar