Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

XX Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu 30 grudnia 2019 r.

w remizie OSP w Iwoniczu

o d b ę d z i e   s i ę

XX Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 9.00.

 

Główne tematy Sesji:

  1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
  • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2020 rok,
  • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2020 rok,
  • przyjęcia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego,
  • uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej i zasad jej poboru,
  • opłaty uzdrowiskowej,
  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.
  1. Bieżące sprawy Gminy, wolne wnioski.

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Rajmund Boczar