Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu

28 listopada 2019 r.

w remizie OSP w Iwoniczu

o d b ę d z i e   s i ę

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 9.00.

 

Główne tematy Sesji:

  1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
  • przyjęcia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego,
  • uchwalenia Programu współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż ½ części udziału w nieruchomości,
  • wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój,
  • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój a osobą fizyczną,
  • rozpatrzenia petycji.
  1. Bieżące sprawy Gminy, wolne wnioski.

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Rajmund Boczar