Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

XVII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu 29 października 2019 r.

w remizie OSP w Iwoniczu

o d b ę d z i e   s i ę

XVII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 9.00.

 

Główne tematy Sesji:

  1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,
  • zmiany uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów,
  • zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej w Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Iwoniczu-Zdroju,
  • wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Krośnie Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję na lata 2020 – 2023,
  • wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Krośnie na kadencję na lata 2020 – 2023.
  1. Bieżące sprawy Gminy, wolne wnioski.

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  Rajmund Boczar