Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

XV Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu

27 września 2019 r.

w remizie OSP w Iwoniczu

o d b ę d z i e   s i ę

XV Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 10.00.

 

Główne tematy Sesji:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój,
 • oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju,
 • zmian w uchwale budżetowej na rok 2019,
 • przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,
 • wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 3 do Porozumienia międzygminnego Nr GL.033.1.3.2017.L zawartego w dniu 27 styczna 2017 roku w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż działki będącej w użytkowaniu wieczystym,
 • zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
 • udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie prac przy zabytku,
 • przystąpienia Gminy Iwonicz-Zdrój do Stowarzyszenia Samorządów Pogórza Karpackiego,
 • zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.
 1. Bieżące sprawy Gminy, wolne wnioski.

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  Rajmund Boczar