Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

XII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Informuję, że w dniu 25 czerwca 2019 r.

w remizie OSP w Iwoniczu o d b ę d z i e   s i ę

XII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 9.00.

 

Główne tematy Sesji:

  1. Podejmowanie uchwał w sprawie:
  • udzielenia Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój wotum zaufania,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2018 rok,
  • udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2018,
  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2019,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2019 – 2027.
  1. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Rajmund Boczar