XVIII Gminny Konkurs Kolęd, Pastorałek i Obrzędów Bożonarodzeniowych