Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Spotkanie dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”

zaprasza mieszkańców GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
na spotkanie

dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2014-20

Termin spotkania: 19.08.2015 r., godz. 16:30

Miejsce spotkania: Kino Wczasowicz w Domu Zdrojowym, Pl. Dietla, 38-440 Iwonicz Zdrój

Tematyka spotkania: konsultacje dotyczące wypracowania misji i celów opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju, analiza mocnych i słabych stron obszaru, szans i zagrożeń, propozycje mieszkańców, potrzeby i możliwości społeczności lokalnej i obszaru.

Spotkanie skierowane jest do mieszkańców z obszaru Gminy Iwonicz-Zdrój, przedstawicieli organizacji pozarządowych; Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, lokalnych liderów, sołtysów.

Szczegółowe informacje na temat spotkania można uzyskać w Biurze LGD „Kraina Nafty” w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14 lub pod nr telefonu: 725 995 723, 13 44 07 043.