Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Ogłoszenie

Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty" rozpoczęła prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na okres 
programowania 2014-20, w związku z tym zwracamy się do lokalnych liderów, ośrodków kultury, przedstawicieli samorządów, 
Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, jak również osób, które 
w nowym okresie programowania 2014-20 zamierzają składać projekty i realizować własne inicjatywy na obszarze LGD "Kraina Nafty" - do uczestnictwa w organizowanych spotkaniach i konsultacjach oraz badaniach ankietowych. państwa pomysły,
 potrzeby i inicjatywy będą pomocne przy określaniu właściwych działań, celów, przedsięwzięć oraz wskaźników w 
przygotowanej strategii na nowy okres programowania dla obszaru LGD "Krain Nafty". 
W załączeniu plakat informacyjny.
PLAKAT GM. Iwonicz-ZDrój