Zestaw podręczników obowiązujący w ZSPiG w Lubatówce w roku szkolnym 2015/2016