IX Edycja Gminnego Konkursu Języka Angielskiego "CHECK YOUR ENGLISH"

IX Edycja Gminnego Konkursu Języka Angielskiego "CHECK YOUR ENGLISH"
IX Edycja Gminnego Konkursu Języka Angielskiego "CHECK YOUR ENGLISH"

Dnia 3 czerwca 2015 r. o godzinie 830 w Gimnazjum Publicznym im. Orła Białego w Lubatówce odbyła się IX Edycja Gminnego Konkursu Języka Angielskiego „CHECK YOUR ENGLISH”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów gimnazjów naszej gminy. Wzięli w nim udział gimnazjaliści z Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu, Gimnazjum Publicznego im. Amelii i Karola Załuskich w Iwoniczu-Zdroju, Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Lubatowej oraz Gimnazjum Publicznego im. Orła Białego w Lubatówce.
Celem konkursu było:
– rozbudzanie wśród uczniów gimnazjum zainteresowania nauką języka angielskiego,
– doskonalenie kompetencji językowych uczniów,
– zainteresowanie uczniów gimnazjum kulturą i historią krajów angielskiego obszaru językowego,
– doskonalenie i wzbogacanie form pracy z uczniem uzdolnionym językowo,
– stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień.
Wyniki:
I miejsce —————————– Michał Ulijaszyk (Gimnazjum Iwonicz)
II miejsce —————————- Dominik Adam (Gimnazjum Iwonicz- Zdrój)
III miejsce————————— Maksymilian Jucha (Gimnazjum Lubatówka)

Nagrody wręczyli: Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój Pan Witold Kocaj, który z chęcią przyjął nasze zaproszenie, Dyrektor Szkoły Pan Adam Dołęgowski oraz Pan Bogusław Trygar – organizator konkursu.
Sponsorem nagród była Gmina Iwonicz-Zdrój.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy wyników. Do zobaczenia w przyszłym roku!