Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Ogólnoświatowa akcja „Dzień Ziemi”

Gmina Iwonicz-Zdrój po raz kolejny włącza się do ogólnoświatowej akcji „Dzień Ziemi”. Tegoroczna akcja prowadzona pod hasłem „Z energią zmieńmy źródła” planowana jest na dzień 22 kwietnia. Na terenie gminy akcja prowadzona będzie w dwóch terminach tj. 27 i 28 kwietnia. W tych dniach planowana jest zbiórka odpadów zalegających na powierzchni ziemi w różnych miejscach naszych miejscowości. Postarajmy się wspólnie poprawić estetykę miejsc ogólnodostępnych.

Tradycyjnie do akcji włączy się młodzież szkolna oraz ich opiekunowie. W tym roku gorąco zapraszam do wzięcia udziału w organizowanej akcji wszystkich mieszkańców gminy, dla których ochrona środowiska naturalnego jest szczególnie ważna.

Mam nadzieję, że udział w akcji będzie całkowicie dobrowolny i wynikający z troski o środowisko naturalne, w którym żyjemy i w którym przyjdzie żyć przyszłym pokoleniom. Zawsze znajdzie się miejsce, które zostało zaśmiecone i ktoś musi to posprzątać. Może osoba, której działania powodują degradację środowiska, widząc sprzątających, zastanowi się nad swoim postępowaniem i zrozumie swój błąd.

W bieżącym roku szczególnie gorąco zachęcam do sprzątania terenów położonych wzdłuż potoków i rzek. Na brzegach cieków zgromadzone są odpady naniesione przez wodę i wiatr oraz, NIESTETY, składowane przez właścicieli przyległych posesji. Na brzegach rzek i potoków zostały zgromadzone różnego rodzaju odpady, w szczególności gałęzie, trawa, opony, blachy, folie itp.

Pamiętajmy, że czystość wód powierzchniowych w głównej mierze zależy od nas samych.

Wszystkie zebrane odpady proszę zgromadzić w miejscach, w których są normalnie gromadzone odpady komunalne z gospodarstw domowych tj. wzdłuż dróg publicznych. Gorąco zachęcam do segregacji zbieranych odpadów, w szczególności oddzielnego gromadzenia szkła, plastiku, makulatury i metalu. Zbiórkę odpadów można prowadzić w każdym dniu kwietnia, jednak odpady proszę gromadzić w terminach wskazanych w niniejszym piśmie ( 27 i 28 kwietnia) lub terminach zgodnych z harmonogramem odbioru odpadów dla danej miejscowości.
W akcji należy wykorzystać worki przekazane do zbiórki odpadów komunalnych. Dodatkowe worki będą dostępne w biurach sołtysów oraz w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

Zastępca Burmistrza
Jacek Rygiel