Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Wyborco

W Y B O R C O
sprawdź, czy zostałeś ujęty w spisie wyborców !

Urząd Gminy w Iwoniczu – Zdroju z a w i a d a m i a, że spisy osób uprawnionych do udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.  są wyłożone do wglądu w dniach i godzinach pracy Urzędu od 20 do 30 kwietnia 2015 r.

Mieszkańcy przebywający stale na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój bez zameldowania na pobyt stały mogą złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

Osoby przebywające czasowo na terenie naszej Gminy, chcąc uczestniczyć w wyborach winny:
– wybrać zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu stałego pobytu lub
– złożyć wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach w miejscu pobytu czasowego.

Wnioski przyjmowane będą w pokoju nr 104 Urzędu Gminy Pl. Dietla 2 do dnia 5 maja 2015 r.

Witold Kocaj
Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój