IX POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI POLSKIEJ POEZJI PATRIOTYCZNEJ

IX POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI POLSKIEJ POEZJI PATRIOTYCZNEJ
IX POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI POLSKIEJ POEZJI PATRIOTYCZNEJ

REGULAMIN

IX POWIATOWEGO KONKURSU

RECYTATORSKIEGO POLSKIEJ

POEZJI PATRIOTYCZNEJ

CELE:

* krzewienie wśród dzieci i młodzieży

postaw patriotycznych

*kształtowanie wrażliwości na piękno

języka polskiego

*upowszechnianie najbardziej wartościowej

poezji o tematyce patriotycznej wśród

mieszkańców powiatu krośnieńskiego

*promocja lokalnych talentów

WARUNKI UCZESTNICTWA

PRZEBIEG KONKURSU

1.Konkurs organizowany jest w dwóch etapach

gminnym i powiatowym.

2.Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach

I – uczniowie SP z klas 4 – 6

II – uczniowie gimnazjum

3. Uczestnicy prezentują 1 wiersz  polskich autorów / do 5 minut/

KRYTERIA OCENY

Powołane Jury oceniać będzie ;

  • dobór i rozumienie tekstów

  • interpretacji utworów

  • poprawność i ekspresja prezentacji

  • dykcja oraz opanowanie tekstu

Laureaci etapu gminnego i finału powiatowego

otrzymują pamiątkowe dyplomy i nagrody.

ELIMINACJE GMINNE odbędą się w dniu 16.04.15 godz. 10.00 sala Kina „Wczasowicz” .

Z każdej kategorii wiekowej jury wytypuje po 3 laureatów do konkursu powiatowego .


KONKURS POWIATOWY odbędzie się w

Zespole Szkół w Iwoniczu ul. Zadwór 15

w dniu 30 kwietnia 2015 r

Szkoła Podstawowa – godz. 9.00

Gimnazjum – godz. 11.00


IX POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI POLSKIEJ POEZJI PATRIOTYCZNEJ

Powiększ litery
Zmień kontrast