Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Doposażenie Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej w instrumenty muzyczne

Doposażenie Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej w instrumenty muzyczne
Doposażenie Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej  w instrumenty muzyczne

W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Gmina Iwonicz-Zdrój zakończyła realizację operacji pn. „Doposażenie Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej w instrumenty muzyczne”, współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt był realizowany na podstawie Umowy Nr 01428-6930-UM0940096/13 zawartej w dniu 4 lutego 2014 roku z Samorządem Województwa Podkarpackiego.
Celem operacji było kultywowanie i promocja miejscowych tradycji, zachowanie tradycji lokalnych i tożsamości społeczności lokalnej.

W wyniku realizacji projektu Beneficjent zakupił 7 instrumentów muzycznych tj: tuba basowa, saxhorn altowy, saksofon altowy, klarnet. Doposażenie orkiestry w nowe instrumenty pozwoli na polepszenie stanu orkiestry i poprawi jej wizerunek oraz poprawi jakość wykonywanych utworów.
Całkowita wartość projektu wyniosła 23 000,00 zł, z czego dofinansowanie stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych.
Doposażenie Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej  w instrumenty muzyczne