Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

XXI Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej „SKRZACIK”

XXI Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej „SKRZACIK”
XXI Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej „SKRZACIK”

REGULAMIN

XXI POWIATOWY

FESTIWALU TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ

SKRZACIK”

12 CZERWCA 2014 rok godz.10. 00

 

CEL: umożliwienie dzieciom zdobywania doświadczeń

scenicznych, wspólna zabawa, wymiana doświadczeń .

* Festiwal jest imprezą otwartą dla dzieci wieku

    od 3 do 6 lat z terenu GMIN : Chorkówka, Dukla,

    Iwonicz- Zdrój, Jedlicze, Korczyna , Krościenko Wyżne

     Rymanów , Miejsce Piastowe

* Prezentacja twórczości artystycznej i plastycznej ma

   charakter Festiwalu najlepsze prace otrzymują

    wyróżnienia

* Jedno dziecko może brać udział tylko w jednej

   prezentacji !!!

* Uczestnicy mogą przygotować we własnym zakresie

    nieskomplikowane elementy dekoracji

* Czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut

* Dla każdego uczestnika (zespołu) proszę wypełnić

   oddzielna kartę zgłoszeń.

Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

                       KOMISJA ARTYSTYCZNA

                       oceniać będzie w kategoriach


                         ŚPIEW (piosenka)

*sposób prezentacji i umiejętności wokalne

*walory artystyczne prezentacji

*dobór repertuaru do możliwości wykonawcy


TANIEC

                 *układ taneczno- ruchowy

                 *właściwe oddanie charakteru tańca

                 *dobór kostiumów


SCENKA TEATRALNA ( wiersz )

                  *walory artystyczne przedstawienia

                  *nowatorstwo i pomysłowość

                  *dobór kostiumów i rekwizytów


         TWÓRCZOŚĆ PLASTYCZNA

         Uczestnik przedstawia jedna pracę ( forma i technika dowolna).

          Nie przyjmujemy prac zbiorowych !!

          Pracę należy opisać na odwrocie (imię nazwisko, wiek ).


          Mile widziana i wyżej oceniania będzie oryginalna

          twórczość artystyczna nie znajdująca się w programie

          przedszkola.

          Informacje o Festiwalu Dorota Świstak

          tel. 508 140 541

          Wypełnione kartę zgłoszeń należy dostarczyć

          do dnia 22 maja 2014 r

           Na adres : Gminny Ośrodek Kultury

           Aleja Leśna 2 c

           38 -440 Iwonicz- Zdrój

           tel /508 140 541

           gok@iwonicz-zdroj.pl

 XXI Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej