VIII Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej

VIII Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej
VIII Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej

REGULAMIN

VIII POWIATOWEGO KONKURSU

RECYTATORSKIEGO POLSKIEJ

POEZJI PATRIOTYCZNEJ

CELE:

* krzewienie wśród dzieci i młodzieży

postaw patriotycznych

*kształtowanie wrażliwości na piękno

języka polskiego

*upowszechnianie najbardziej wartościowej

poezji o tematyce patriotycznej wśród

mieszkańców powiatu krośnieńskiego

*promocja lokalnych talentów

WARUNKI UCZESTNICTWA

PRZEBIEG KONKURSU

1.Konkurs organizowany jest w dwóch etapach

gminnym i powiatowym.

2.Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach

I – uczniowie SP z klas 4 – 6

II – uczniowie gimnazjum

3. Uczestnicy prezentują 1 utwór poetycki

polskich autorów / do 5 minut/

KRYTERIA OCENY

Powołane Jury oceniać będzie ;

  • dobór i rozumienie tekstów

  • interpretacji utworów

  • poprawność i ekspresja prezentacji

  • dykcja oraz opanowanie tekstu

Laureaci etapu gminnego i finału powiatowego

otrzymują pamiątkowe dyplomy i nagrody.

ELIMINACJE GMINNE odbędą się w dniu 09.04.14

godz. 10.00 sala Kina „Wczasowicz” .

Z każdej kategorii wiekowej jury wytypuje

po 3 laureatów do konkursu powiatowego .

KONKURS POWIATOWY odbędzie się w

Zespole Szkół w Iwoniczu ul. Zadwór 15

w dniu 15 kwietnia 2014 r

Szkoła Podstawowa – godz. 9.00

Gimnazjum – godz. 11.00

Ogłoszenie wyników konkursu powiatowego połączone z wręczeniem nagród i uroczystym

koncertem z okazji Święta 3 Maja odbędzie się w Iwoniczu -Zdroju .


VIII Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej

Powiększ litery
Zmień kontrast