Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

VIII Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej

VIII Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej
VIII Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej

REGULAMIN

VIII POWIATOWEGO KONKURSU

RECYTATORSKIEGO POLSKIEJ

POEZJI PATRIOTYCZNEJ

CELE:

* krzewienie wśród dzieci i młodzieży

postaw patriotycznych

*kształtowanie wrażliwości na piękno

języka polskiego

*upowszechnianie najbardziej wartościowej

poezji o tematyce patriotycznej wśród

mieszkańców powiatu krośnieńskiego

*promocja lokalnych talentów

WARUNKI UCZESTNICTWA

PRZEBIEG KONKURSU

1.Konkurs organizowany jest w dwóch etapach

gminnym i powiatowym.

2.Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach

I – uczniowie SP z klas 4 – 6

II – uczniowie gimnazjum

3. Uczestnicy prezentują 1 utwór poetycki

polskich autorów / do 5 minut/

KRYTERIA OCENY

Powołane Jury oceniać będzie ;

  • dobór i rozumienie tekstów

  • interpretacji utworów

  • poprawność i ekspresja prezentacji

  • dykcja oraz opanowanie tekstu

Laureaci etapu gminnego i finału powiatowego

otrzymują pamiątkowe dyplomy i nagrody.

ELIMINACJE GMINNE odbędą się w dniu 09.04.14

godz. 10.00 sala Kina „Wczasowicz” .

Z każdej kategorii wiekowej jury wytypuje

po 3 laureatów do konkursu powiatowego .

KONKURS POWIATOWY odbędzie się w

Zespole Szkół w Iwoniczu ul. Zadwór 15

w dniu 15 kwietnia 2014 r

Szkoła Podstawowa – godz. 9.00

Gimnazjum – godz. 11.00

Ogłoszenie wyników konkursu powiatowego połączone z wręczeniem nagród i uroczystym

koncertem z okazji Święta 3 Maja odbędzie się w Iwoniczu -Zdroju .


VIII Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej