Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej Władysława Bełzy

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej Władysława Bełzy
Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej Władysława Bełzy

REGULAMIN

KONKURSU RECYTATORSKIEGO

POEZJI PATRIOTYCZNEJ

WŁADYSŁAWA BEŁZY

CELE:

 • popularyzacja twórczości Władysława Bełzy z okazji 100 rocznicy śmierci poety

 • krzewienie wśród dzieci i młodzieży

  postaw patriotycznych

 • kształtowanie wrażliwości na piękno

  języka ojczystego

 • promocja lokalnych talentów

WARUNKI UCZESTNICTWA

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież

szkolna z terenu Gminy Iwonicz – Zdrój,

w następujących kategoriach wiekowych:

1/ uczniowie klas I do III

2/ uczniowie klas IV do VI

3/ uczniowie gimnazjum

REGULAMIN KONKURSU

Wykonawcy prezentują wybrany przez siebie wiersz lub inscenizację wiersza mieszczącą się w czasie 5 minut. Uczniowie gminazjalni mogą przygotować prezentację multimedialną o poecie. Wykonawcy mogą korzystać z  podkładów muzycznych oraz nieskomplikowanej własnej scenografii.

KOMISJA ARTYSTYCZNA oceniać będzie:

 • dobór i rozumienie tekstu

 • pomysłowość, oryginalność inscenizacji

 • dobór repertuaru do wieku uczestnika

 • ogólny wyraz artystyczny

 

Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas gminnych uroczystości z okazji Święta Niepodległości w dniu 11 Listopada 2013.

 

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej Władysława Bełzy

Powiększ litery
Zmień kontrast