Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Konkurs na najciekawsze inicjatywy rozstrzygnięty!

                                                     

 

Konkurs na najciekawsze inicjatywy rozstrzygnięty!       

W ramach programu w czterech miejscowościach w gminie zostały przeprowadzone spotkania warsztatowe. Została także sporządzona "Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Iwonicz-Zdrój", będąca podsumowaniem spotkań, przeprowadzonych ankiet oraz rozmów z mieszkańcami. Diagnoza stanowiła podstawę, według której, dokonywano wyboru projektów-pomysłów złożonych w ramach konkursu.

Na konkurs wpłynęło 8 ciekawych wniosków. Komisja pod nadzorem p. Justyny Niepokój, animatora z Narodowego Centrum Kultury miała trudne zadanie, ponieważ regulamin konkursu zakłada wybór maksymalnie 7 pomysłów. Decydowała więc zebrana suma punktów za poszczególne kryteria:

  • Proponowane działania (zawartość merytoryczna oferty tzn. skala działań, kompleksowość zadania),

  • Planowane rezultaty (realność, adekwatność do planowanych działań, trwałość, oddziaływanie społeczne),

  • Oryginalność projektu, z naciskiem na zaangażowanie środowisk do tej pory mało obecnych w życiu kulturalnym i rolę projektu w procesie kulturalnej aktywizacji społeczności lokalnej,

  • Adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych,

  • Deklarowany wkład własny (rzeczowy i osobowy).

Inicjatywy wybrane do realizacji:

1. Iwonickie dni gier towarzyskich

Projekt obejmuje zorganizowanie i prowadzenie spotkań miłośników gier towarzyskich. Oprócz chińczyka, eurobiznesu i innych gier planszowych i karcianych zorganizowana zostanie sesja RPG (gry terenowej z odgrywaniem roli).

2. Iwonicz – we wspomnieniach najstarszych mieszkańców

Iwonicz posiada bogatą historię, którą tworzyła miejscowa ludność w różnych czasach i okresach dziejowych. Zadanie obejmuje przeprowadzenie wywiadów z najstarszymi mieszkańcami naszej miejscowości i wydanie wspomnień w postaci płyty CD. Chcemy zachować te bezcenne relacje dla przyszłych pokoleń.

3. Dawniej i dziś – starzy i młodzi w naszej wsi

Poprzez projekt przypomnimy młodym mieszkańcom naszej miejscowości i całej gminy dawne tradycje ludowe. Zaczynając od sposobów spędzania wolnego czasu, na obowiązkach domowych kończąc. Projekt będzie obejmował cykl spotkań i warsztatów integrujący osoby starsze i młodzież naszej gminy, które zwieńczone będą udziałem w Weselu z lat 50-tych. Podczas imprezy przedstawione zostaną tradycje weselne z przed lat. Sporządzony zostanie scenariusz wesela. Zostaną zainscenizowane poszczególne wydarzenia na weselu. Obowiązywać będą stroje charakterystyczne dla lat 50-tych.

4. Plener malarski

Iwonicki Klub Malarza chce kontynuować tradycje malarskie zapoczątkowane tu jeszcze w czasach przedwojennych i popularyzować ten rodzaj sztuki pośród mieszkańców. Poprzez organizację pleneru, chcemy zachęcić mieszkańców gminy do wyjścia z domowego zacisza i wspólnego tworzenia.

5. Dawno temu w Cebulogrodzie… – iwonickie spotkania z tradycją

Uprawa cebuli, to działalność, która wyróżnia Iwonicz w całym regionie. W czasach przedwojennych wiele cebuli uprawianej na iwonickich polach, eksportowane było za granicę. Projekt będzie obejmował zorganizowanie spotkań przypominających tradycje ludowe, przede wszystkim te związane z uprawą i wykorzystaniem cebuli. W ramach projektu zorganizowany zostanie Dzień Cebuli, impreza o charakterze spotkania międzypokoleniowego, promująca tradycyjną kuchnię i zwyczaje ludowe.

6. Ze sztuką za pan brat – cykl warsztatów artystycznych

Z tą inicjatywą wyszły członkinie Gminnej Koalicji na rzecz rozwoju bibliotek. Same biorą udział w organizacji warsztatów i spotkań z artystami, które cieszą się ogromną popularnością w Iwoniczu-Zdroju. Warsztaty rękodzieła obejmą: batik, tworzenie biżuterii witrażowej, bibułkarstwo i szydełkowanie.

7. Warsztaty fotograficzne

W ramach projektu zostaną zrealizowane warsztaty fotograficzne dla młodzieży uczestniczących w zajęciach świetlicowych w Lubatowej. Celem warsztatów będzie rozwijanie i pogłębianie wiedzy z dziedziny techniki i sztuki fotograficznej oraz popularyzacja fotografii. W przyszłości planujemy utworzenie w Lubatowej młodzieżowego klubu fotograficznego.

Tematyka projektów, które zostały wyłonione w konkursie w ramach Programu Dom Kultury+ inicjatywy lokalne, jest bardzo zróżnicowana. Jesteśmy pewni, ze każdy mieszkaniec naszej gminy, znajdzie na powyższej liście coś dla siebie.

Wybrane projekty będą realizowane od 15 września do 30 listopada br.

Konkurs na najciekawsze inicjatywy rozstrzygnięty!