Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do Iwonicza

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do Iwonicza
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do Iwonicza

27.06 br. (czwartek), Iwonicz, godz. 17.00-20.00, miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna, – warsztaty pt „Piękno wikliny”, poprowadzi p. Witold Płochocki.

Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju otrzymał dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury, w wysokości 7 606 zł, na realizację pierwszej części projektu, programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne”.

Do udziału w projekcie wybrano 50 domów kultury z całej Polski. Projekt skupia się na  prowadzeniu nowatorskich działań animacyjnych, ukierunkowanych na bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działają. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego owocować ma stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.

W projekcie GOK w Iwoniczu-Zdroju, m.in. zostanie stworzona Mapa Inicjatyw Kulturotwórczych Gminy Iwonicz-Zdrój, a także ogłosimy konkurs dotacyjny na inicjatywy lokalne w obszarze kultury, w których wziąć będą mogły zarówno lokalne organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne.

Zasady konkursu ogłoszone zostaną początkiem lipca bieżącego roku.

…………………………………

Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju
zaprasza na spotkania informacyjne związane z udziałem w projekcie Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne
 
Podczas spotkań spróbujemy określić potrzeby kulturalne mieszkańców poszczególnych miejscowości, a także odbędą się warsztaty tematyczne.
 
Terminy:
13.06 br. (czwartek), Iwonicz-Zdrój, godz. 17.00-20.00, miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna, budynek „Krakowiak” – warsztaty malarskie poprowadzi p. Marek Rajchel,
20.06 br. (czwartek), Lubatowa, godz. 17.00-20.00, miejsce: sala Domu Ludowego – warsztaty wykonywanie gobelinów, poprowadzi p. Zofia Kędzierska,
21.06 br. (piątek), Lubatówka, godz. 17.00-20.00, miejsce: sala Domu Ludowego – warsztaty pt. „Koronki z bibułą”, poprowadzi p. Danuta Kurdziel
27.06 br. (czwartek), Iwonicz, godz. 17.00-20.00, miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna, – warsztaty pt „Piękno wikliny”, poprowadzi p. Witold Płochocki.
 
 
Do udziału zapraszamy przede wszystkim osoby chętne do organizowania czy brania udziału w imprezach kulturalnych w naszej gminie.
 
 
„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne”.

 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do Iwonicza
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do Iwonicza
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do Iwonicza
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do Iwonicza

Powiększ litery
Zmień kontrast