XX Festiwal Twórczości Dziecięcej „SKRZACIK”

XX Festiwal Twórczości Dziecięcej „SKRZACIK”
XX Festiwal Twórczości Dziecięcej „SKRZACIK”

XX POWIATOWY

REGULAMIN

FESTIWALU TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ

SKRZACIK”

13 CZERWCA 2013 rok godz.10. 00CEL: umożliwienie dzieciom zdobywania doświadczeń

scenicznych, wspólna zabawa, wymiana doświadczeń .


* Festiwal jest imprezą otwartą dla dzieci wieku

od 3 do 6 lat z terenu GMIN : Chorkówka, Dukla,

Iwonicz- Zdrój, Jedlicze, Korczyna , Krościenko Wyżne

Rymanów , Miejsce Piastowe

* Prezentacja twórczości artystycznej i plastycznej ma

charakter Festiwalu najlepsze prace otrzymują

wyróżnienia

* Jedno dziecko może brać udział tylko w jednej

prezentacji !!!

* Uczestnicy mogą przygotować we własnym zakresie

nieskomplikowane elementy dekoracji

* Czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut

* Dla każdego uczestnika (zespołu) proszę wypełnić

oddzielna kartę zgłoszeń.

Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

Na adres : Gminny Ośrodek Kultury

Aleja Leśna 2 c

38 -440 Iwonicz- Zdrój

tel /508 140 541

KOMISJA ARTYSTYCZNA

oceniać będzie w kategoriach :


ŚPIEW (piosenka)

  • sposób prezentacji i umiejętności wokalne

  • walory artystyczne prezentacji

  • dobór repertuaru do możliwości wykonawcy

TANIEC

  • układ taneczno- ruchowy

  • właściwe oddanie charakteru tańca

  • dobór kostiumów

SCENKA TEATRALNA ( wiersz )

* walory artystyczne przedstawienia

* nowatorstwo i pomysłowość

* dobór kostiumów i rekwizytów

TWÓRCZOŚĆ PLASTYCZNA

Uczestnik przedstawia jedna pracę

( forma i technika dowolna).

Nie przyjmujemy prac zbiorowych !!

Pracę należy opisać na

odwrocie (imię nazwisko, wiek ).

 

Mile widziana i wyżej oceniania będzie

oryginalna twórczość artystyczna nie

znajdująca się w programie przedszkola.XX Festiwal Twórczości Dziecięcej

Powiększ litery
Zmień kontrast