Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

XX Festiwal Twórczości Dziecięcej „SKRZACIK”

XX Festiwal Twórczości Dziecięcej „SKRZACIK”
XX Festiwal Twórczości Dziecięcej „SKRZACIK”

XX POWIATOWY

REGULAMIN

FESTIWALU TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ

SKRZACIK”

13 CZERWCA 2013 rok godz.10. 00CEL: umożliwienie dzieciom zdobywania doświadczeń

scenicznych, wspólna zabawa, wymiana doświadczeń .


* Festiwal jest imprezą otwartą dla dzieci wieku

od 3 do 6 lat z terenu GMIN : Chorkówka, Dukla,

Iwonicz- Zdrój, Jedlicze, Korczyna , Krościenko Wyżne

Rymanów , Miejsce Piastowe

* Prezentacja twórczości artystycznej i plastycznej ma

charakter Festiwalu najlepsze prace otrzymują

wyróżnienia

* Jedno dziecko może brać udział tylko w jednej

prezentacji !!!

* Uczestnicy mogą przygotować we własnym zakresie

nieskomplikowane elementy dekoracji

* Czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut

* Dla każdego uczestnika (zespołu) proszę wypełnić

oddzielna kartę zgłoszeń.

Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

Na adres : Gminny Ośrodek Kultury

Aleja Leśna 2 c

38 -440 Iwonicz- Zdrój

tel /508 140 541

KOMISJA ARTYSTYCZNA

oceniać będzie w kategoriach :


ŚPIEW (piosenka)

  • sposób prezentacji i umiejętności wokalne

  • walory artystyczne prezentacji

  • dobór repertuaru do możliwości wykonawcy

TANIEC

  • układ taneczno- ruchowy

  • właściwe oddanie charakteru tańca

  • dobór kostiumów

SCENKA TEATRALNA ( wiersz )

* walory artystyczne przedstawienia

* nowatorstwo i pomysłowość

* dobór kostiumów i rekwizytów

TWÓRCZOŚĆ PLASTYCZNA

Uczestnik przedstawia jedna pracę

( forma i technika dowolna).

Nie przyjmujemy prac zbiorowych !!

Pracę należy opisać na

odwrocie (imię nazwisko, wiek ).

 

Mile widziana i wyżej oceniania będzie

oryginalna twórczość artystyczna nie

znajdująca się w programie przedszkola.XX Festiwal Twórczości Dziecięcej