Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie
Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie

Wiele kobiet przez długie lata pozostaje w krzywdzącym związku; wiele spośród nich wstydzi się o tym komukolwiek powiedzieć. Kobiety czują się winne przemocy, której doznają. Nie zawsze też mogą liczyć na pomoc tych, którzy powinni im pomocy udzielić. Sprawcy przemocy domowej pozostają często bezkarni, nawet gdy ich ofiary odnoszą poważne obrażenia. Żmudna, długotrwała procedura i brak zrozumienia ze strony organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości sprawiają, że wiele kobiet nie szuka pomocy instytucjonalnej i rezygnuje z dochodzenia sprawiedliwości.

Dlatego tak ważne jest, aby członkowie rodziny, znajomi, sąsiedzi i inni ludzie, których kobiety spotykają na swojej drodze, nie pozostawali obojętni: żeby chcieli pomóc, i wiedzieli, jak mogą skutecznie pomóc. Do tego jednak trzeba poznać obowiązujące prawo i nauczyć się z niego korzystać. Kompetentna pomoc i ewentualne zgłoszenie na policję zawiadomienia o przestępstwie, może być punktem zwrotnym na trudnej drodze kobiety do uwolnienia się z krzywdzącego związku.

Dowodów świadczących o znęcaniu się może być wiele.
• Jeżeli pokrzywdzona kobieta doznała obrażeń ciała, powinna zgłosić się do lekarza. Nie musi robić obdukcji u lekarza sądowego. Wystarczy zwykłe zaświadczenie lekarskie i zapis w dokumentacji medycznej stwierdzający, że ofiara zgłosiła się i doznała określonych urazów. W razie wątpliwości prokuratura powoła biegłego sądowego, który oceni charakter doznanych obrażeń oraz okres, na jaki spowodowały one niezdolność do pracy.
• Ofiara powinna domagać się, aby policja za każdym razem wypełniała Niebieskie Karty. Stanowią one ważny dowód w sprawie.
• Zalecane jest prowadzenie własnego kalendarza, w którym powinny być zapisywane daty wszystkich incydentów, świadków awantur
• Niezwykle ważne dla sprawy są zeznania sąsiadów, znajomych, którzy widzieli ślady pobicia, słyszeli krzyki lub wiedzą z opowieści o stosowanej przemocy.
• Wskazane jest nagrywanie awantur, gróźb i innych wypowiedzi sprawcy świadczących o znęcaniu się psychicznym.
• Jeżeli poszkodowana posiada aparat fotograficzny lub ma go jej sąsiadka lub znajomy, powinny zostać sfotografowane ślady zniszczeń w mieszkaniu, podarte ubranie oraz obrażenia, których doznała kobieta.

Konsekwencja i wytrwałość oraz współpraca z policją, ośrodkiem pomocy zwiększą szanse na to, że sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.

Oni mogą pomóc:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu- Zdroju, Plac Dietla 2, Tel 13 43 506-70
2. Policja w Iwoniczu-Zdroju, ul. Denisa 1, Tel. 13 43 293- 76
3. Punkt Konsultacyjny dla Osób z problemem alkoholowym w Iwoniczu-Zdroju, ul. Ks. Jana Rąba 4 ( ośrodek zdrowia)- czynny w każdy poniedziałek od 16.30 do 18.30.
4. Punkt Poradnictwa i Pomocy Psychologicznej w Iwoniczu-Zdroju, ul. Ks. Jana Rąba 4 ( ośrodek zdrowia)- czynny w każdy czwartek od 16.00 do 18.00.
5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iwoniczu-Zdroju, Aleja Słoneczna 28, Tel. 13 43 502-12 wew. 116.

Nie jesteś sam/a
Uwierz, ze można żyć bez przemocy
i pamiętaj, że nikt nie ma prawa krzywdzić
Ciebie i Twoich najbliższych

PRZEMOC JEST PRZESTĘPSTWEM ŚCIGANYM Z URZĘDU!

U. M-Z

Przemoc w rodzinie