Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Inauguracja Roku Władysława Bełzy w Gminie Iwonicz Zdrój

Inauguracja Roku Władysława Bełzy w Gminie Iwonicz Zdrój
Inauguracja Roku Władysława Bełzy w Gminie Iwonicz Zdrój

Inauguracja Roku Władysława Bełzy w Gminie Iwonicz Zdrój  

Dzień 3 maja 2013 roku zapisze się piękną kartą w historii Iwonicza. Tego dnia bowiem, obok oficjalnych powiatowych obchodów 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, odbyło się  uroczyste odsłonięcie obelisku upamiętniającego niemal 20 letni pobyt Władysława Bełzy w Iwoniczu. Ten jeden z najwybitniejszych polskich poetów, autor wydanego po raz pierwszy w 1900 roku we Lwowie „Katechizmu Polskiego Dziecka” z jego najbardziej znanym utworem „Kto Ty jesteś ?”, był   przez te wszystkie lata cenionym i uwielbianym przez mieszkańców i kuracjuszy animatorem życia kulturalnego w iwonickim zakładzie kąpielowym.   

Staraniem Stowarzyszenia Przyjaciół Iwonicza Zdroju, dzięki dobrej woli władz samorządowych i pomocy licznych sponsorów, obelisk, postawiony przed ponad stu laty w dolinie „Na Kawalcach”, zniszczony i zaniedbany, odzyskał swój dawny blask stając w Parku Romantycznym   w ścisłym centrum uzdrowiska. Odnowiony pomnik zyskał granitową tablicę ze stosownym napisem oraz medalion autorstwa iwonickiego artysty–rzeźbiarza, p. Władysława Kandefera, wykonany na wzór medalionu umieszczonego na grobowcu poety na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.    

Uroczystości zostały zainaugurowane sesją naukową w sali kina „Wczasowicz” (dawna sala balowa hr. Załuskich). Swoje referaty wygłosili: p. Andrzej Kosiek mówiący o „Sylwetce Władysława Bełzy i jego związkach z Iwoniczem Zdrojem i regionem krośnieńskim” oraz p. Zbigniew Więcek, który przybliżył uczestnikom okoliczności powstania i uchwalenia pierwszej w Europie Ustawy Zasadniczej oraz omówił historię eksponatów prezentowanych na przygotowanej przez siebie wystawie w Willi Krakowiak zatytułowanej „3 Maj w zbiorach kolekcjonerskich”. W sesji, obok mieszkańców i zaproszonych gości,  swój udział zaakcentowali przedstawiciele władz samorządowych, w tym burmistrz i wiceburmistrz Gminy Iwonicz Zdrój, p. Paweł Pernal i p. Wiesław Polek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Iwoniczu Zdroju, p. Bogusław Dmytrak oraz przedstawiciel zarządu powiatu krośnieńskiego, p. Stanisław Kenar. Spotkanie poprowadził prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Iwonicza Zdroju, p. Jerzy Kamiński. Głos zabrali także wiceprezesi, gdzie słowo wstępu wygłosiła p. Małgorzata Rysz, a prezentacji okolicznościowego medalu wydanego przez Stowarzyszenie dokonał p. Janusz Michalak.

Po zakończonej sesji wszyscy uczestnicy udali się do kościoła pw. św. Iwona i M.B. Uzdrowienie Chorych na mszę świętą w intencji Ojczyzny. Uroczysta Eucharystia zgromadziła rzeszę mieszkańców gminy, a swoją obecność w sposób wyjątkowy zaznaczyli uczniowie szkół z terenu gminy reprezentowani przez poczty sztandarowe. Wysoką rangę uroczystości nadała także obecność przedstawiciela Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, Posła Prawa i Sprawiedliwości p. Piotra Babinetza. O wyjątkową oprawę muzyczną zadbał Chór „Cantate” z Iwonicza pod kierownictwem ks. prałata Kazimierza Piotrowskiego. Mszę świętą sprawował i poruszającą homilię wygłosił proboszcz iwonickiej parafii, ks. Andrzej Chmura.

Po mszy świętej i wyprowadzeniu sztandarów, p. Grażyna Ostrowska – kierownik Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego w Krośnie – zaprosiła wszystkich do uformowania marszu, który w asyście Orkiestry Dętej z Iwonicza przeszedł do Parku Romantycznego pod obelisk Władysława Bełzy. Jego odsłonięcia dokonali wicestarosta powiatu krośnieńskiego i burmistrz gminy Iwonicz Zdrój, a aktu poświęcenia pomnika dokonał ks. Andrzej Chmura. Chwilę później, w strugach deszczu,  nastąpiła ceremonia składania kwiatów. Kilkanaście delegacji reprezentujących władze gminy i powiatu, liczne organizacje społeczne i polityczne, przedstawicieli  oświaty i szeroko pojętej kultury oddało w ten sposób hołd wybitnemu poecie, wielkiemu patriocie i przyjacielowi dzieci krzewiącemu właśnie wśród najmłodszych ducha patriotyzmu.     

Ze względu na tak nagłą zmianę pogody uroczystości zostały przeniesione do miejskiej biblioteki z siedzibą w Willi Krakowiak. Tam zostały wygłoszone przemówienia, m.in. przez wicestarostę powiatu krośnieńskiego, p. Andrzeja Guzika oraz wiceprezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Iwonicza Zdroju, p. Janusza Michalaka. Po nich nastąpiła uroczystość wręczenia nagród Laureatom  Powiatowego Konkursu Polskiej Poezji Patriotycznej. Dla zwycięzców każdej z trzech kategorii wiekowych przygotowano stosowne dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Aktu wręczenia nagród dokonali Wicestarosta Powiatu Krośnieńskiego, p. Andrzej Guzik i Burmistrz Gminy Iwonicz Zdrój, p. Paweł Pernal. Następnie głos zabrali organizatorzy wystaw poświęconych Władysławowi Bełzie i Konstytucji 3 Maja, panowie Andrzej Kosiek i Zbigniew Więcek. Po tych przemówieniach uczestnicy obejrzeli obie ekspozycje, żywo przy tym dyskutując i pytając autorów o szczegóły. Wspaniały poczęstunek dla wszystkich uczestników powiatowo-gminnych uroczystości przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju pod czujnym okiem swoich nauczycieli, p. Ewy Ciuły i p. Anny Nycz.  

Uroczystość w dniu 3 maja nie będzie ostatnią poświęconą Władysławowi Bełzie. Na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Iwonicza Zdroju Rada Miejska w Iwoniczu Zdroju uchwaliła rok  2013 „Rokiem Władysława Bełzy na terenie Gminy Iwonicz Zdrój” oraz przyjęła ramowy harmonogram obchodów „Roku Władysława Bełzy” powierzając wykonanie uchwały Burmistrzowi Gminy Iwonicz Zdrój.

Grzegorz Nieradka


Inauguracja Roku Władysława Bełzy w Gminie Iwonicz Zdrój