VII Powiatowy Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej

VII Powiatowy Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej
VII Powiatowy Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej

REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSY

RECYTATORSKIEGO POLSKIEJ

POEZJI PATRIOTYCZNEJ

CELE:

* krzewienie wśród dzieci i młodzieży

postaw patriotycznych

*kształtowanie wrażliwości na piękno

języka polskiego

*upowszechnianie najbardziej wartościowej

poezji o tematyce patriotycznej wśród

mieszkańców powiatu krośnieńskiego

*promocja lokalnych talentów

WARUNKI UCZESTNICTWA

PRZEBIEG KONKURSU

1.Konkurs organizowany jest w dwóch etapach gminnym i powiatowym.

2.Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach

I – uczniowie SP z klas 4 – 6

II – uczniowie gimnazjum

3. Uczestnicy prezentują 1 utworze poetyckim

polskiego autora / do 5 minut/

KRYTERIA OCENY

Powołane Jury oceniać będzie ;

  • dobór i rozumienie tekstów

  • interpretacji utworów

  • poprawność i ekspresja prezentacji

  • dykcja oraz opanowanie tekstu

Laureaci etapu gminnego i finału powiatowego

otrzymują pamiątkowe dyplomy i nagrody.

ELIMINACJE GMINNE odbędą się w dniu 11.04.13r

godz. 9.00 sala Kina „Wczasowicz” .

Z każdej kategorii wiekowej jury wytypuje

po 3 laureatów do konkursu powiatowego .

KONKURS POWIATOWY odbędzie się w Zespole Szkół w Iwoniczu

w dniu:

18.04.13r.godz. 9.00 szkoły podstawowe

18.04.13r.godz. 11.00 gimnazjum

18.04.13r. -godz. 13.00 ponadgimnazjalne

Ogłoszenie wyników konkursu powiatowego połączone z wręczeniem nagród i uroczystym

koncertem z okazji Święta 3 Maja odbędzie się w Iwonicz-Zdroju.

VII Powiatowy Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej

Powiększ litery
Zmień kontrast