Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Informacja o nowych zasadach rozliczeń za odpady komunalne

 

Informacja o nowych zasadach rozliczeń za odpady komunalne, które będą obowiązywać od dnia 1 lipca 2013 r.

 

Od dnia 1 lipca 2013 r. zmieniają się zasady odbioru i wywozu śmieci wytworzonych przez Mieszkańców w zamieszkałych nieruchomościach.  Zmiana tych  zasad nie wpłynie na  sposób  odbioru śmieci, który  będzie odbywać się na bardzo podobnych zasadach. W wyniku tej zmiany właścicielem śmieci staje się Gmina, Mieszkańcy  nie będą zawierać  umowy o wywóz śmieci. Natomiast będą ponosić opłatę uiszczaną na rzecz Gminy, a to Gmina organizacyjnie zajmie  się odbiorem i wywozem śmieci. Do obowiązków Mieszkańca należeć będzie wypełnienie  deklaracji, w której oświadczy ile osób zamieszkuje daną nieruchomość oraz czy będzie dokonywał selektywnego zbierania śmieci czy też rezygnuje z selektywnego zbierania śmieci.


Opłaty na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój od 1 lipca 2013 r. będą wynosić:

7,88 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej  daną nieruchomość, jeżeli odpady będę zbierane w sposób selektywny tj. zbierane jako 3 frakcje : odpady zmieszane ( naklejka biała), tworzywa sztuczne itp. (nakleja żółta), szkło ( naklejka zielona),

12,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady będę zbierane w sposób nieselektywny tj. zbieranie wszystkich odpadów jako zmieszanych w jednym pojemniku (worku).


W zabudowie jednorodzinnej odpady komunalne zbierane będą w następujący sposób:

 -do pojemników (worków) opatrzonych naklejką białą – odpady zmieszane, niesegregowane,

do pojemników (worków) opatrzonych naklejką żółtą- tworzywa sztuczne, papier, tektura, metal i opakowania wielomateriałowe,

do pojemników (worków) opatrzonych naklejką zieloną – szkło ( białe i kolorowe),


Uwaga!!! Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju podjęła uchwałę, o tym ,że zakup worków foliowych i pojemników będzie dokonywany przez Gminę i na jej koszt, dotyczy to także naklejek na worki.


 W zabudowie wielomieszkaniowej odpady komunalne zbierane będą w pojemnikach:

pojemniki na odpady zmieszane – o pojemności 1100 l,

-pojemniki „dzwony” przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, papieru, tektury, tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, metal – o pojemności 1500 l,

– a także w pojemnikach (workach) jak w zabudowie jednorodzinnej.


Termin, częstotliwość i tryb uiszczania  opłaty za śmieci.

1.      Pierwszym etapem jest wypełnienie deklaracji i złożenie w terminie do 30 czerwca  2013 r. w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój , Al. Słoneczna 28 , ( wzór deklaracji dostępny do ściągnięcia na dole informacji, będzie dostępny w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy oraz zostanie doręczony do Mieszkańców, po opublikowaniu treści deklaracji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego)

2.      Mieszkańcy od 1 lipca 2013 r. będą zobowiązani do uiszczania co miesięcznej opłaty w kwocie wynikającej z deklaracji do 10 – go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Tak więc pierwszą opłatę za miesiąc lipiec 2013 r. Mieszkaniec będzie zobowiązany uiścić do 10 lipca 2013 r.


3.      Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój 10 8642 1041 2006 4003 4117 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój ( kasa znajduje się w głównym budynku Al. Słoneczna 28).


Informacja o nowych zasadach rozliczeń za odpady komunalne