Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

REKRUTACJA 2013/2014

REKRUTACJA 2013/2014
REKRUTACJA 2013/2014

REKRUTACJA 2013/2014
w Szkole Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu
 
Zapisy dzieci do klasy pierwszej i do oddziału przedszkolnego
 
prowadzone są w sekretariacie szkoły
 
od 1 marca do 15 marca 2013 r.
 
w godzinach: 7.00 – 16.00

WYMAGANE DOKUMENTY PRZY ZAPISIE DZIECKA:

– wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I lub oddziału przedszkolnego

 (do pobrania ze strony internetowej szkoły www.sp.iwonicz.pl )

– akt urodzenia dziecka

– numer PESEL dziecka

RODZICÓW prosi się o dokonanie zapisu dziecka w wyznaczonym terminie.

 

Pod numerem telefonu 13 43 504 70 udzielamy wszelkich informacji i wyjaśnień.


Dzieci urodzone w roku 2006 mają obowiązek rozpocząć naukę w klasie I

 

Dzieci urodzone w roku 2007 mogą rozpocząć naukę w klasie I

 

Dzieci z rocznika 2007, które nie rozpoczną nauki w klasie Ioraz dzieci z rocznika 2008są objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Jednocześnie przypomina się, że Ustawa o systemie oświaty nakłada na rodziców obowiązki związane z zapisaniem dziecka do szkoły.

Art. 18 Ustawy mówi:

1.    Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1)    Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2)    Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3)    Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć,

4)    Informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego
(w innej szkole, przedszkolu, ośrodku – w kraju lub za granicą)

Dyrektor szkoły
Małgorzata Jakubowicz

REKRUTACJA 2013/2014
REKRUTACJA 2013/2014