Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krośnie INFORMUJE !!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krośnie INFORMUJE !!
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krośnie INFORMUJE !!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krośnie INFORMUJE !!

W związku z potwierdzonym w badaniu laboratoryjnym przypadkiem choroby zakaźnej-wścieklizny, w miejscowości Lubatówka, w celu ograniczenia ryzyka zagrożenia epizootycznego związanego z szerzeniem się choroby zakaźnej w zakresie działań profilaktycznych zmierzających do ograniczenia występowania przypadków wścieklizny u zwierząt należy w szczególności:
1. Przestrzegać obowiązkowych szczepień psów przeciwko wściekliźnie. Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od ukończenia przez psa 3 miesiąca życia a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Zgodnie z art. 85 ust la w/w ustawy kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie podlega karze grzywny.
2. Trzymać zwierzęta domowe pod ścisłą kontrolą i ograniczyć ewentualny kontakt z dzikimi zwierzętami które mogą stanowić potencjalny rezerwuar wirusa wścieklizny.
3. Zachować szczególną ostrożność w kontaktach z zwierzętami bezdomnymi wykazującymi atypowe zachowanie.
. 4. Zachować szczególną ostrożność w czasie wycieczek do lasu i terenów gdzie przebywają dzikie zwierzęta.
5. W przypadku pokąsania, podrapania lub innego kontaktu ze zwierzęciem podejrzanym o wściekliznę rany, zadrapania oraz miejsca zanieczyszczone śliną należy niezwłocznie dokładnie umyć ciepłą wodą z mydłem oraz zgłosić się do najbliższej placówki służby zdrowia. Zbagatelizowanie kontaktu z zwierzęciem chorym lub podejrzanym o wściekliznę – niezgłoszenie się do lekarza grozi nieuchronną śmiercią,
6. Informować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krośnie tel. 4369611 lub najbliższą placówkę weterynaryjną o każdym przypadku podejrzenia wścieklizny u zwierząt.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krośnie INFORMUJE !!