Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

DOTACJE DO 40 000 ZŁOTYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOTACJE DO 40 000 ZŁOTYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
DOTACJE DO 40 000 ZŁOTYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOTACJE DO 40 000 ZŁOTYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie ogłasza nabór kandydatów do projektu „JESTEM SWOIM SZEFEM!”. W ramach projektu można otrzymać wsparcie finansowe w kwocie do 40 000 złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe 1 200 złotych przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności.

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:
– zamieszkuje na terenie powiatów: krośnieńskiego lub miasta Krosna
– posiada status osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie
– przynależy do jednej lub kilku kategorii:
• osoby w wieku poniżej 25 roku życia
• osoby w wieku 50+
• osoby niepełnosprawne

Uczestnikiem projektu nie może być osoba, która posiada wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziła działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu lub osoba, która w okresie od 01.01.2008 r. do momentu przystąpienia do projektu otrzymała bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Dokumenty aplikacyjne można składać w siedzibie Podkarpackiej Izby Gospodarczej przy ulicy Lewakowskiego 14 w Krośnie, do dnia 5 lutego 2013 roku, do godziny 15:30.

Informacje na temat naboru oraz pomoc przy wypełnianiu dokumentów:

Podkarpacka Izba Gospodarcza
Ul. Lewakowskiego 14
38 – 400 Krosno

Tel./fax 13 436 95 90
E–mail: pig@pigkrosno.pl
www.pigkrosno.pl
DOTACJE DO 40 000 ZŁOTYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ