Chroń swój wodomierz!

Chroń swój wodomierz!
Chroń swój wodomierz!

W związku z okresem zimowym Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju przypomina odbiorcom wody o konieczności zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed skutkami mrozu. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których z powodu zamarznięcia instalacji wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody do budynku.
Najbardziej wrażliwe na rozmrożenie są wodomierze, które często znajdują się w nie ogrzewanych pomieszczeniach.
Dla prawidłowego działania instalacji wodociągowej temperatura w tych pomieszczeniach nie może być niższa niż 4 stopnie Celsjusza.
Następstwem zamarznięcia wody w wodomierzu jest jego uszkodzenie co skutkuje wyciekiem wody niekiedy w bardzo dużych ilościach oraz koniecznością wymiany wodomierza.
W przypadku zauważenia uszkodzenia instalacji wewnętrznej czy też wodomierza należy niezwłocznie zgłosić powyższy fakt do Zakładu Gospodarki Komunalnej dzwoniąc pod całodobowy numer 13 43 50651 lub 13 43 50582.
Zakład informuje ponadto, że w przypadku uszkodzenia wodomierza w związku z rozmrożeniem koszty jego wymiany jak również ewentualnych wycieków wody pokrywa odbiorca usług.
Chroń swój wodomierz!

Powiększ litery
Zmień kontrast