Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Policja ostrzega!

Policja ostrzega!
Policja ostrzega!

Jak zidentyfikować prawdziwych pracowników?

1. Pracownicy Energetyki.
2. Pracownicy Zakładu Gazowniczego.
3. Pracownicy Poczty Polskiej.
4. Pracownicy służb komunalnych.
5. Urzędnicy państwowi.
6. Pracownicy spółdzielni mieszkaniowych 1 wspólnot mieszkaniowych.
– osoby reprezentujące powyższe instytucje powinni posiadać i okazać legitymacje służbowe lub identyfikatory imienne
– inkasenci nie mają prawa pobierać żadnych wpłat gotówkowych
– w razie jakichkolwiek wątpliwości co do tożsamości (np. podczas przeglądu instalacji gazowej lub prac remontowych) należy zadbać o potwierdzenie tożsamości
takiej osoby w miejscu pracy lub u zarządcy.

Nieuczciwi sprzedawcy i akwizytorzy!

Nieuczciwi sprzedawcy i akwizytorzy bez skrupułów oferują niepotrzebne towary i każą sobie za nie słono płacić. Starsze osoby są bezbronne wobec tych sztuczek, nie znają też swoich praw. Osoby starsze często nie czytają dokumentów oraz nie sprawdzają faktycznej ceny oferowanych im produktów. Sprzedawany towar niejednokrotnie jest złej jakości lub jego wartość znacznie odbiega od rzeczywistej.

Jeżeli masz wątpliwości, sprawdź tożsamość i powiadom Policję pod nurem telefonu 997 lub 112.

Oszustwo metodą "na wnuczka"

Uważaj na oszusta podającego się za krewnego!

Metoda "na wnuczka" polega na tym, że przestępca podaje się za krewnego. Dzwoniąc do potencjalnej ofiary (najczęściej starszej osoby) podaje się za bliską jej osobę np. wnuczka, stara się przekonać, że faktycznie jest tą osobą i pod pozorem niepowtarzalnej okazji lub innej nagłej sytuacji (np. choroby) zwraca się o natychmiastową pomoc finansową.
Oszust prosi o przygotowanie gotówki, a następnie podsyła "zaufaną osobę", jakoby nie może po pieniądze przyjechać osobiście.
Pamiętaj! Bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomym.
l. Nigdy nie przekazuj pieniędzy nieznajomym.
2. Zawsze potwierdzaj "prośbę o pomoc" dzwoniąc do kogoś z rodziny.
3. W razie jakichkolwiek podejrzeń natychmiast powiadom Policję dzwoniąc na numery alarmowe 997 lub 112.

Kradzieże tzw. metodą "na pracownika"

– energetyki
– gazownictwa
– inkasenta
– pracownika Poczty Polskiej
– urzędnika państwowego, pracownika pomocy społecznej itp.

Przestępcy najpierw sprawdzają stan zabezpieczeń mieszkania lub domu. Chcąc uwiarygodnić się podają, że są pracownikami wymienionych instytucji.

Jak działają?
Sprawcy podszywając się pod inkasentów gazowych, energetycznych i innych wchodzą do mieszkań, odciągają uwagę domowników, dokonują penetracji pomieszczeń
i zabierają pieniądze, biżuterię lub inne cenne przedmioty.
Zapamiętaj!
– przestępcą może być każdy i może działać samodzielnie lub z innymi osobami, aby uwiarygodnić swoje działanie
– podstawą jest zasada, by nie wpuszczać do domu obcych osób i nie informować o tym, kiedy otrzymujemy emeryturę, rentę lub gdzie trzymamy oszczędności itp.

Policja ostrzega!