Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2012 – 2020

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Iwonicz Zdrój

Stowarzyszenie Media Polanie na zlecenie Gminy Iwonicz Zdrój przygotowuje „Strategię Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Iwonicz Zdrój na lata 2012 – 2020”.

 STRATEGIA ROZWOJU Gminy Iwonicz Zdrój będzie podstawą do:

wyznaczania perspektywicznych kierunków rozwoju,

sprawnego dopasowywania się do zmieniających się warunków otoczenia,

skutecznego i efektywnego zarządzania gminą przez jej władze,

optymalnego wykorzystania własnych środków finansowych gminy.


STRATEGIA ROZWOJU WINNA WIĘC:

zajrzeć w głąb gminy (diagnoza, identyfikacja stanu istniejącego),

określić zewnętrzne warunki, w których funkcjonuje gmina (w skali makro i mikro otoczenia),

spoglądać w przyszłość (z bliższą i dalszą perspektywą).


„Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Iwonicz Zdrój na lata 2012 – 2020” nie jest monografią gminy Iwonicz Zdrój, lecz  instrumentem pozwalającym gminie Iwonicz Zdrój pozyskiwać środki finansowe na rozwój gospodarczy i społeczny.


Strategia składa się z dwóch części: diagnostycznej – oceny stanu istniejącego, wyznaczenia głównych kierunków rozwoju Gminy, oceny tendencji rozwoju doprowadzącej do ustalenia wstępnych prognoz, przedstawionych następnie w analizie szans  i zagrożeń oraz części planistycznej.


Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Iwonicz Zdrój obejmuje m.in.: analizę obecnej sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej gminy, określenie wizji i misji gminy Iwonicz Zdrój, celów strategicznych. Ten dokument strategiczny zawiera również  matrycę pokazującą powiązanie celów strategicznych z celami dokumentów strategicznych określających rozwój Gminy Iwonicz Zdrój, regionu i kraju a także charakterystykę obszarów rozwojowych.


Strategia zawiera również prognozę finansowo-inwestycyjną gminy Iwonicz Zdrój na lata 2012-2020 (Wieloletni Plan Finansowy i Wieloletni Plan Inwestycyjny jak również rozpoznanie, przegląd i przygotowanie projektów inwestycji gminy Iwonicz Zdrój do realizacji w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego (PPP) ze szczegółową analizą realizacji projektu strategicznego pn. „ Budowa kompleksu Centrum Medical SPA w Iwoniczu-Zdroju”   w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego.

Szanowni Państwo !

W związku z przygotowaniem Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Iwonicz Zdrój na lata 2012 – 2020 zapraszamy mieszkańców gminy Iwonicz Zdrój do zgłaszania propozycji przedsięwzięć inwestycyjnych w gminie, według karty zadaniowej (plik do pobrania) w terminie do 30 października 2012 r. Propozycje przedsięwzięć inwestycyjnych należy zgłaszać ( drogą elektroniczną bądź bezpośrednio) do pani Anny Malik – Borowskiej, Sekretarz Gminy Iwonicz Zdrój.