Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Sprawozdanie z wycieczki do Wieliczki i Kalwarii Zebrzydowskiej

Sprawozdanie z wycieczki do Wieliczki i Kalwarii Zebrzydowskiej
Sprawozdanie z wycieczki do Wieliczki i Kalwarii Zebrzydowskiej

Sprawozdanie z wycieczki do Wieliczki i Kalwarii Zebrzydowskiej
odbytej dnia 27 czerwca 2012 roku

Dnia 27 czerwca 2012 roku uczniowie klas IV i V Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lubatówce wzięli udział w jednodniowej wycieczce do Wieliczki i Kalwarii Zebrzydowskiej. Celem wycieczki była promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego, zapoznanie uczniów z zabytkami zapisanym na światową listę zabytków UNESCO oraz odwiedzenie miejsc związanych z pielgrzymkami Jana Pawła II.
Wyjazd rozpoczął się zbiórką w godzinach rannych na parkingu przy kościele w Lubatówce, następnie autokarem uczestnicy udali się do Wieliczki. Pod opieką przewodnika uczniowie zwiedzali szlak turystyczny w kopalni. Obejmował on Szyb Daniłowicza, który łączy powierzchnię ziemi z poziomem VI kopalni na głębokości ok. 243 m. Zwiedzanie zabytkowych wyrobisk rozpoczęliśmy na podszybiu Szybu Daniłowicza. Kolejnym punktem była „Komora Urszula”, gdzie górnicy rozpoczęli ręczne wydobywanie soli w 1649 roku. Zrekonstruowano tu urządzenie nadszybikowe, które transportuje sól. „Komora Urszula” połączona jest z „Komorą Mikołaja Kopernika”. Za tą komorą znajduje się kaplica św. Antoniego oraz podłużnia Kunegunda. Następnie uczniowie przeszli do „Komory Pieskowa Skała”, która należy do najpiękniejszych miejsc kopalni. Na trasie do końca mijaliśmy jeszcze 10 komór, kaplicę Skarbnika i Pochylnię. Największy zachwyt wzbudziły wśród uczestników wycieczki Kaplica św. Kingi i „Komora Weimar”, gdzie przywitał nas „duch kopalni”.
Po zwiedzeniu kopalni soli w Wieliczce wyruszyliśmy do Kalwarii Zebrzydowskiej. Tam w Domu Pielgrzyma udaliśmy się na gorący posiłek. Następnie ks. proboszcz Janusz Korzępa oprowadził nas po terenie sanktuarium oraz opowiedział uczniom o tym wyjątkowym miejscu religijnym. Szczególną uwagę zwrócił na dzień 7 czerwca 1979 roku, kiedy to podczas I pielgrzymki do Ojczyzny do Kalwarii Zebrzydowskiej przybył Ojciec Święty Jan Paweł II. Uczniowie uzyskali informacje dotyczące historii powstania Sanktuarium Pasyjno- Maryjnego, kultu męki pańskiej, kultu maryjnego, centrum ewangelizacyjnego. Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej to kolejne z odwiedzonych miejsc, które zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Kolejnym punktem naszej wycieczki było spotkanie z zakonnikiem, który opowiedział nam między innymi o wotach składanych przez pielgrzymów. Po spotkaniu uczniowie wzięli udział we mszy świętej, którą odprawił ks. Janusz Korzępa. Wycieczkę zakończyliśmy wspólną modlitwą.
Uważamy, że zorganizowana przez nas wycieczka spełniła swoje cele. Uczniowie zadowoleni, pełni wrażeń i miłych wspomnień wrócili do domu.
Pragniemy dodać, iż wyjazd ten nie odbyłby się, gdyby nie wsparcie finansowe Pana Burmistrza. Wszyscy uczniowie i organizatorzy serdecznie za nie dziękują.

Organizatorzy:
Agnieszka Głowa
Iwona Parylak

Sprawozdanie z wycieczki do Wieliczki i Kalwarii Zebrzydowskiej
Sprawozdanie z wycieczki do Wieliczki i Kalwarii Zebrzydowskiej