Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Kontrole sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

Kontrole sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój
Kontrole sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju informuje, że pracownicy działu wodociągowo kanalizacyjnego prowadzą kontrole sieci kanalizacyjnej na terenie Iwonicza-Zdroju, Iwonicza i Lubatowej.
Kontrole te mają na celu wyeliminowanie nieprawidłowych podłączeń z nieruchomości wód opadowych /rynny/ i gruntowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe i gruntowe wprowadzone do kanalizacji sanitarnej zakłócają pracę przepompowni ściekowych, sieci przesyłowych jak również powodują drastyczny wzrost opłat, jakie Zakład odprowadza do MPGK w Krośnie za zrzut ścieków.

W przypadku stwierdzenia wprowadzania wód opadowych i gruntowych do kanalizacji sanitarnej Zakład podejmie odpowiednie działania administracyjne zmierzające do usunięcia przez właścicieli nieruchomości wykazanych nieprawidłowości.

Przypominamy jednocześnie, że wprowadzanie wód opadowych i gruntowych do kanalizacji sanitarnej jest niezgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz.858 z późniejszymi zmianami/.

Kontrole będą przeprowadzane przez pracowników Zakładu legitymujących się osobistym identyfikatorem zawierającym: numer identyfikatora, imię i nazwisko, nazwę zakładu, nazwę działu , serię i numer dowodu osobistego.

Informujemy również, że wszelkie zauważone nieprawidłowości w zakresie podłączeń do kanalizacji sanitarnej wód opadowych i gruntowych można zgłaszać telefonicznie całodobowo na numer:
13-43 50-651 lub 13-43 50-582.
Kontrole sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój