Zaproszenie do przesyłania przepisów kulinarnych

Zaproszenie do przesyłania przepisów kulinarnych
Zaproszenie do przesyłania przepisów kulinarnych

Zaproszenie do przesyłania przepisów kulinarnych

Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Iwonicz-Zdrój do przesyłania przepisów kuchni regionalnej, charakterystycznych dla naszej gminy, wraz z dokładnym opisem przygotowania potrawy na adres e-mail: aneta.kuliga@iwonicz-zdroj.pl, składania osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28 lub za pośrednictwem poczty na wyżej wskazany adres. Termin przyjmowania przepisów upływa dnia 14 maja 2012 r.

Wybrane propozycje zostaną umieszczone w publikacji pod nazwą „Kuchnia regionalna Gminy Iwonicz-Zdrój i okolic”, wydanej w ramach projektu „Dziedzictwo Gminy Iwonicz-Zdrój szansą na aktywizację i integrację jej mieszkańców oraz poprawę atrakcyjności turystycznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 PROW 2007-2013, Działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie „małych projektów”.
Zaproszenie do przesyłania przepisów kulinarnych

Powiększ litery
Zmień kontrast