Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Rekrutacja do projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju prowadzi nabór uczestników do realizowanego w 2012r.- projektu systemowego pt.” Czas na aktywność w Gminie Iwonicz-Zdrój”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Celem projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Iwonicz-Zdrój mających problemy opiekuńczo-wychowawcze

Rekrutacja do projektu odbywa się na podstawie analizy rodzin, które korzystają z pomocy tutejszego ośrodka, poprzez przeprowadzenie ankiety rekrutacyjnej. W ramach projektu oferowana jest pomoc m.in.:
1. Doradcy zawodowego- trening pracy
2. Psychologa- trening umiejętności wychowawczych, terapia psychologiczna, rodzinna
3. Asystenta rodziny- będzie miał za zadanie m.in. pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych, wspieranie aktywności społecznej, pomoc w gospodarowaniu budżetem domowym, będzie oddziaływał na rodzinę pracując nad zmianą zachowań, ról, postaw społecznych.
Udział w projekcie jest bezpłatny
Biuro projektu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwonicz-Zdroju, Al. Torosiewicza 2, Tel. 13 43 506-70, e-mail umenet@onet.eu.
Koordynator projektu: Urszula Menet- Zięba