Ta strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ich zapisywanie w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej nt. Polityki prywatności strony.

Lepsza administracja – lepsze jutro

Lepsza administracja – lepsze jutro
Lepsza administracja – lepsze jutro

Na podstawie konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przystąpiła do realizacji projektu „ Lepsza administracja – lepsze jutro” w ramach Działania 5.2 Wzmocnienie administracji samorządowej, Priorytetu V Dobre Rządzenie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, którego celem jest podniesienie jakości usług publicznych świadczonych w jednostkach samorządu terytorialnego, podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników urzędów gmin, wzmocnienie sprawności organizacyjnej urzędów oraz usprawnienie komunikacji między samorządami i obywatelami.

Gmina Iwonicz – Zdrój, wraz z czterema innymi gminami o charakterze uzdrowiskowym, tj. Gminą Rymanów, Solec – Zdrój, Busko – Zdrój i Solina jest partnerem w realizacji powyższego projektu, polegającej na przeprowadzeniu cyklu szkoleń tematycznych z zakresu między innymi – komunikacji społecznej
i interpersonalnej, prawa cywilnego, podatkowego i finansowego, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego.

Szkolenia realizowane będą w okresie trwania Projektu tj. od 2 stycznia 2012 roku do 30 kwietnia 2013 roku.

Oficjalna strona projektu: www.lepszaadministracja.pl
Lepsza administracja - lepsze jutro