Zwrot podatku akcyzowego

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju
Referat Finansowy, pokój Nr 106 – parter,
tel. 13 43 502 12 w. 136

Osoba załatwiająca sprawę:
Małgorzata Zięba

Zwrot podatku akcyzowego

Wymagane dokumenty
pdf_icon Wniosek w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. Wniosek powyższy należy złożyć w terminach: od 1 lutego do 28 lutego oraz od 1 sierpnia do 31 sierpnia.

3. Załączniki:
Faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru

Opłaty Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:
1. Decyzja wydana w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

2. Wypłaty zwrotu następować będą w terminach od 1 kwietnia do 30 kwietnia oraz od 1 października do 31 października.

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. O zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.12.2015 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r. (poz. 2042) –

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28.06.2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (poz. 789)

Uprzejmie informujemy, że

dnia 22 grudnia 2017 r. (piątek) 

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju będzie nieczynny.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close