Zwrot podatku akcyzowego

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju
Referat Finansowy, pokój Nr 106 – parter,
tel. 13 43 502 12 w. 136

Osoba załatwiająca sprawę:
Małgorzata Zięba

Zwrot podatku akcyzowego

Wymagane dokumenty
pdf_icon Wniosek w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. Wniosek powyższy należy złożyć w terminach: od 1 lutego do 28 lutego oraz od 1 sierpnia do 31 sierpnia.

3. Załączniki:
Faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru

Opłaty Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:
1. Decyzja wydana w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

2. Wypłaty zwrotu następować będą w terminach od 1 kwietnia do 30 kwietnia oraz od 1 października do 31 października.

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. O zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.12.2015 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r. (poz. 2042) –

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28.06.2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (poz. 789)

Drogi Użytkowniku,
W związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. tzw. RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z informacją na temat przetwarzania przez Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju Państwa danych osobowych udostępnioną na stronie internetowej:
www.bip.iwonicz-zdroj.pl/obowiazek-informacyjny-rodo .

Informujemy również, że strona www.iwonicz-zdroj.pl stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), które mają na celu:

Więcej szczegółów znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Pamiętaj, że jeśli nie chcesz, abyśmy używali plików cookies, w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.