Zaświadczenie o niezaleganiu w płatnościach podatków

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju
Referat Finansowy, pokój nr 106 – parter
tel. 13 43 502 12 wew. 136 lub 117

Osoba załatwiająca sprawę:
Małgorzata Zięba – dla Iwonicza-Zdroju
Anna Wacławik – dla Lubatowej, Lubatówki i Iwonicza

Zaświadczenie o niezaleganiu w płatnościach podatków

Wymagane dokumenty:
File Format Doc-507x507 Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości

Opłaty: 21 zł – za wydanie zaświadczenia
Termin załatwienia sprawy: Do 7 dni.

Tryb odwoławczy: Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna: Art. 306e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)

Uprzejmie informujemy, że

dnia 22 grudnia 2017 r. (piątek) 

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju będzie nieczynny.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close