Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju

1. Dział Wodno-Kanalizacyjny zatrudnia 15 pracowników, zadania działu to:
a.) Zbiorowe zaopatrzenie w wodę – pod tym ustawowym określeniem kryje się:

 • eksploatacja ujęć własnych
 • uzdatnianie wody
 • eksploatacja sieci wodociągowej
 • odczyty liczników i fakturowanie zgodnie z taryfą

b.) Zbiorowy odbiór ścieków – ustawa określa zadania:

 • eksploatacja sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków
 • odczyty liczników i fakturowanie usług

2. Dział Usługowy zatrudnia 14 pracowników. Zadania działu to:
a.) Oczyszczanie miasta, w tym:

 • utrzymanie czystości i porządku w mieście
 • zimowe utrzymanie dróg
 • wywóz nieczystości stałych
 • utrzymanie zieleni w mieście
 • remonty chodników, dróg i mostów, za wyjątkiem robót specjalnych
 • utrzymanie szaletów miejskich

b.) Transport

 • wszelkie usługi transportowe i sprzętowe w ramach działalności zakładu
 • naprawa i remonty taboru
 • usługi warsztatowe dla działów zakładu

3. Dział Finansowy kierowany przez Głównego Księgowego zatrudnia 3 osoby. Do zadań działu należy:

 • prowadzenie obsługi administracyjnej zakładu
 • prowadzenie rachunkowości zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sprawozdawczość finansowa
 • prowadzenie księgowości materiałowej
 • prowadzenie kasy zakładu

Uprzejmie informujemy, że

dnia 22 grudnia 2017 r. (piątek) 

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju będzie nieczynny.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close