Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju

1. Dział Wodno-Kanalizacyjny. Zadania działu to:
a.) Zbiorowe zaopatrzenie w wodę – pod tym ustawowym określeniem kryje się:

 • eksploatacja ujęć własnych
 • uzdatnianie wody
 • eksploatacja sieci wodociągowej
 • odczyty liczników i fakturowanie zgodnie z taryfą

b.) Zbiorowy odbiór ścieków – ustawa określa zadania:

 • eksploatacja sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków
 • odczyty liczników i fakturowanie usług

2. Dział Usługowy. Zadania działu to:
a.) Oczyszczanie miasta, w tym:

 • utrzymanie czystości i porządku w mieście
 • zimowe utrzymanie dróg
 • wywóz nieczystości stałych
 • utrzymanie zieleni w mieście
 • remonty chodników, dróg i mostów, za wyjątkiem robót specjalnych
 • utrzymanie szaletów miejskich

b.) Transport

 • wszelkie usługi transportowe i sprzętowe w ramach działalności zakładu
 • naprawa i remonty taboru
 • usługi warsztatowe dla działów zakładu

3. Dział Finansowy kierowany przez Głównego Księgowego. Do zadań działu należy:

 • prowadzenie obsługi administracyjnej zakładu
 • prowadzenie rachunkowości zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sprawozdawczość finansowa
 • prowadzenie księgowości materiałowej
 • prowadzenie kasy zakładu

Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z informacją na temat przetwarzania przez Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju Państwa danych osobowych – RODO.

Przechodząc dalej zgadzasz się na stosowanie plików cookies, które mają na celu:

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, decydując czy cookies mają się zapisywać na Twoim komputerze.