Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu Zdroju

Informacje o ZGK Iwonicz-Zdrój

Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu Zdroju jest jednostką organizacyjną Gminy Iwonicz Zdrój, powołaną Uchwałą Rady Miejskiej do realizacji zadań własnych Gminy. Uchwałą Nr VI/42/90 z dnia 12 grudnia 1990 Rady Gminy i Miasta w Iwoniczu Zdroju przekształciła Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iwoniczu Zdroju w zakład budżetowy oraz wyznaczyła przedmiot i zakres jego działania.
Struktura Zakładu jest określona Statutem zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju nr XXXIX/277/2013 z dnia 26 listopada 2013 r.

Zakładem kieruje jednoosobowo dyrektor.

Działy ZGK:

1. Dział Wodno-Kanalizacyjny zatrudnia 15 pracowników, zadania działu to:
a.) Zbiorowe zaopatrzenie w wodę – pod tym ustawowym określeniem kryje się:

 • eksploatacja ujęć własnych
 • uzdatnianie wody
 • eksploatacja sieci wodociągowej
 • odczyty liczników i fakturowanie zgodnie z taryfą

b.) Zbiorowy odbiór ścieków – ustawa określa zadania:

 • eksploatacja sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków
 • odczyty liczników i fakturowanie usług

2. Dział Usługowy zatrudnia 14 pracowników. Zadania działu to:
a.) Oczyszczanie miasta, w tym:

 • utrzymanie czystości i porządku w mieście
 • zimowe utrzymanie dróg
 • wywóz nieczystości stałych
 • utrzymanie zieleni w mieście
 • remonty chodników, dróg i mostów, za wyjątkiem robót specjalnych
 • utrzymanie szaletów miejskich

b.) Transport

 • wszelkie usługi transportowe i sprzętowe w ramach działalności zakładu
 • naprawa i remonty taboru
 • usługi warsztatowe dla działów zakładu

3. Dział Finansowy kierowany przez Głównego Księgowego zatrudnia 3 osoby. Do zadań działu należy:

 • prowadzenie obsługi administracyjnej zakładu
 • prowadzenie rachunkowości zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sprawozdawczość finansowa
 • prowadzenie księgowości materiałowej
 • prowadzenie kasy zakładu

Lokalizacja:

Nowy numer rachunku bankowego Gminy Iwonicz-Zdrój
od dnia 1 lipca 2016 roku.

Informuje się, że  od dnia 1 lipca 2016 r. zmienia się bank obsługujący Gminę Iwonicz-Zdrój na Bank Pekao SA oraz numer konta bankowego, na które należy wpłacać zobowiązania wobec Gminy Iwonicz-Zdrój (wpłaty w Banku Pekao SA można dokonywać bez prowizji i opłat).
W związku z tym, uprzejmie prosimy o realizację płatności na nowy rachunek bankowy od dnia 1 lipca 2016 r.

Nowy numer rachunku Gminy Iwonicz-Zdrój:

59 1240 1792 1111 0010 6851 3444

W listopadzie br. planowane jest wygenerowanie nowych kont wirtualnych dla płatników.

Po wygenerowaniu tych kont każdy płatnik opłaty za śmieci otrzyma informację o nowym indywidualnym numerze konta, na które będzie mógł dokonywać wpłaty.

Do tego czasu wpłat można dokonywać na rachunek w Pekao SA podany wyżej  lub na dotychczasowy indywidualny numer rachunku w Podkarpackim Banku Spółdzielczym. Wpłaty do PBS umożliwia dodatkowa okresowa umowa z PBS zawarta do końca grudnia 2016 roku.

Wszystkich zainteresowanych przepraszamy za wynikłe z tego tytułu utrudnienia.

Witold Kocaj - Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close