Sprawy meldunkowe

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, al. Słoneczna 28
Referat Organizacyjno-Administracyjny
tel. 13 43 502 12 wew. 128

Osoba załatwiająca sprawę:
Barbara Węgrzyn

Sprawy meldunkowe https://obywatel.gov.pl/meldunek

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (adresu)

Wymagane dokumenty:
pdf_icon Wniosek o nadanie numeru porządkowego

2.Załączniki 1.dokumenty potwierdzające tytuł własności nieruchomości: – wypis z rejestru ewidencji gruntów lub odpis z ksiąg wieczystych lub akt notarialny 2.pozwolenie na budowę i plan zagospodarowania działki – w przypadku nieruchomości do zabudowy, 3.odbitka z mapy z uwidocznieniem działki a w przypadku działki zabudowanej z uwidocznieniem budynku i wejścia do budynku 4.umowa dzierżawy – w przypadku dzierżawy terenu z dopuszczeniem zabudowy,

Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.
Termin załatwienia sprawy: Do trzydziestu dni
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje

Inne informacje: W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańca.
Podstawa prawna Podstawa prawna: art. art. 47 a pkt. 22 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 ze zmianami / oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004r. w sprawie numeracji nieruchomości / Dz.U. z 2004r. Nr 243, poz. 2432 /.

Uprzejmie informujemy, że

dnia 22 grudnia 2017 r. (piątek) 

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju będzie nieczynny.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close