Sprawy meldunkowe

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, al. Słoneczna 28
Referat Organizacyjno-Administracyjny
tel. 13 43 502 12 wew. 128

Sprawy meldunkowe https://obywatel.gov.pl/meldunek

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (adresu)

Wymagane dokumenty:
pdf_icon Wniosek o nadanie numeru porządkowego

2.Załączniki 1.dokumenty potwierdzające tytuł własności nieruchomości: – wypis z rejestru ewidencji gruntów lub odpis z ksiąg wieczystych lub akt notarialny 2.pozwolenie na budowę i plan zagospodarowania działki – w przypadku nieruchomości do zabudowy, 3.odbitka z mapy z uwidocznieniem działki a w przypadku działki zabudowanej z uwidocznieniem budynku i wejścia do budynku 4.umowa dzierżawy – w przypadku dzierżawy terenu z dopuszczeniem zabudowy,

Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.
Termin załatwienia sprawy: Do trzydziestu dni
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje

Inne informacje: W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańca.
Podstawa prawna Podstawa prawna: art. art. 47 a pkt. 22 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 ze zmianami / oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004r. w sprawie numeracji nieruchomości / Dz.U. z 2004r. Nr 243, poz. 2432 /.

Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z informacją na temat przetwarzania przez Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju Państwa danych osobowych – RODO.

Przechodząc dalej zgadzasz się na stosowanie plików cookies, które mają na celu:

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, decydując czy cookies mają się zapisywać na Twoim komputerze.