Sprawy meldunkowe

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, al. Słoneczna 28
Referat Organizacyjno-Administracyjny
tel. 13 43 502 12 wew. 128

Osoba załatwiająca sprawę:
Barbara Węgrzyn

Sprawy meldunkowe https://obywatel.gov.pl/meldunek

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (adresu)

Wymagane dokumenty:
pdf_icon Wniosek o nadanie numeru porządkowego

2.Załączniki 1.dokumenty potwierdzające tytuł własności nieruchomości: – wypis z rejestru ewidencji gruntów lub odpis z ksiąg wieczystych lub akt notarialny 2.pozwolenie na budowę i plan zagospodarowania działki – w przypadku nieruchomości do zabudowy, 3.odbitka z mapy z uwidocznieniem działki a w przypadku działki zabudowanej z uwidocznieniem budynku i wejścia do budynku 4.umowa dzierżawy – w przypadku dzierżawy terenu z dopuszczeniem zabudowy,

Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.
Termin załatwienia sprawy: Do trzydziestu dni
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje

Inne informacje: W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańca.
Podstawa prawna Podstawa prawna: art. art. 47 a pkt. 22 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 ze zmianami / oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004r. w sprawie numeracji nieruchomości / Dz.U. z 2004r. Nr 243, poz. 2432 /.

Nowy numer rachunku bankowego Gminy Iwonicz-Zdrój
od dnia 1 lipca 2016 roku.

Informuje się, że  od dnia 1 lipca 2016 r. zmienia się bank obsługujący Gminę Iwonicz-Zdrój na Bank Pekao SA oraz numer konta bankowego, na które należy wpłacać zobowiązania wobec Gminy Iwonicz-Zdrój (wpłaty w Banku Pekao SA można dokonywać bez prowizji i opłat).
W związku z tym, uprzejmie prosimy o realizację płatności na nowy rachunek bankowy od dnia 1 lipca 2016 r.

Nowy numer rachunku Gminy Iwonicz-Zdrój:

59 1240 1792 1111 0010 6851 3444

W listopadzie br. planowane jest wygenerowanie nowych kont wirtualnych dla płatników.

Po wygenerowaniu tych kont każdy płatnik opłaty za śmieci otrzyma informację o nowym indywidualnym numerze konta, na które będzie mógł dokonywać wpłaty.

Do tego czasu wpłat można dokonywać na rachunek w Pekao SA podany wyżej  lub na dotychczasowy indywidualny numer rachunku w Podkarpackim Banku Spółdzielczym. Wpłaty do PBS umożliwia dodatkowa okresowa umowa z PBS zawarta do końca grudnia 2016 roku.

Wszystkich zainteresowanych przepraszamy za wynikłe z tego tytułu utrudnienia.

Witold Kocaj - Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close