Zaproszenie do udziału w pracach w komisji konkursowej

 Szanowni Państwo,

Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych Gminy Iwonicz-Zdrój

 

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2018 roku, działając na podstawie art. 3 ust. 3 i art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) zachęcam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do udziału w pracach komisji konkursowej rozpatrującej złożone oferty. Udział w pracach komisji jest dobrowolny i nieodpłatny, członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia osób chętnych do udziału w pracach komisji należy dokonać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju, al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój bądź drogą elektroniczną na adres agnieszka.hubenko@iwonicz-zdroj.pl w terminie do 5 lipca 2018 r. do godz. 13.00.

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj

 

Drogi Użytkowniku,
Informujemy, że zamykając ten komunikat zgadzasz się na wskazane poniżej działania

Stosowanie plików cookies
Wraz z naszymi partnerami stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:

Więcej szczegółów znajdziesz w naszej polityce prywatności

Klauzula informacyjna RODO
Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://www.bip.iwonicz-zdroj.pl/obowiazek-informacyjny-rodo/ informacją na temat przetwarzania przez Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju Państwa danych osobowych