XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

 

Informuję, że w dniu 30 czerwca  2017r.

w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju

o d b ę d z i e   s i ę

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 10.00.

 

Główne tematy Sesji:

1.Podejmowanie uchwał w sprawie:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok,
  • udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2016,
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  • określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
  • zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

 

  1. Sprawy bieżące Gminy, wolne wnioski, interpelacje, zapytania.

 

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Sowiński 

Uprzejmie informujemy, że

dnia 22 grudnia 2017 r. (piątek) 

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju będzie nieczynny.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close