XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

 

Informuję, że w dniu 30 czerwca  2017r.

w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju

o d b ę d z i e   s i ę

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju.

Rozpoczęcie Sesji o godz. 10.00.

 

Główne tematy Sesji:

1.Podejmowanie uchwał w sprawie:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok,
  • udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2016,
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
  • określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
  • zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

 

  1. Sprawy bieżące Gminy, wolne wnioski, interpelacje, zapytania.

 

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Sowiński 

Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z informacją na temat przetwarzania przez Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju Państwa danych osobowych – RODO.

Przechodząc dalej zgadzasz się na stosowanie plików cookies, które mają na celu:

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, decydując czy cookies mają się zapisywać na Twoim komputerze.