XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

Z A W I A D O M I E N I E

Informuję, że w dniu 26 stycznia 2017r.
w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju
o d b ę d z i e  s i ę
XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju.
Rozpoczęcie Sesji o godz. 10.00.

 

Główne tematy Sesji:
1.Podejmowanie uchwał w sprawie:

1) Uchwały budżetowej na rok 2017:
-przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
-odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
-odczytanie opinii stałych komisji Rady,
-dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
2) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2025.
3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Iwonicz-Zdrój.

2. Sprawy bieżące Gminy, wolne wnioski, interpelacje, zapytania.

Zapraszam do uczestnictwa mieszkańców Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Sowiński

Drogi Użytkowniku,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z informacją na temat przetwarzania przez Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju Państwa danych osobowych – RODO.

Przechodząc dalej zgadzasz się na stosowanie plików cookies, które mają na celu:

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, decydując czy cookies mają się zapisywać na Twoim komputerze.